Fix lỗi Command "clear-compiled" is not defined. khi update lên Laravel 5.2

Gần đây mình có nâng cấp hệ thống từ Laravel 5.1 lên Laravel 5.2, mọi thứ khá trơn tru ở môi trường dev, tuy nhiên khi deploy lên production và chạy composer install thì gặp phải lỗi

Command "clear-compiled" is not defined. như dưới đây:

Cũng có khá nhiều người claim lỗi này trên repo của Laravel , tuy nhiên cách fix cũng khá đơn giản.

Giải pháp

Xoá toàn bộ các file trong thư mục bootstrap/cache/* của dự án. Mọi thứ sẽ hoạt động trơn tru trở lại.

$ rm -Rf bootstrap/cache/*